Boucart Medical neemt de exclusieve verdeling over vande Duitse wereldwijd gekende firma : Fentex, specialist op het gebied van NKO instrumentarium.

www.fentexmedical.com